Wednesday, 29/11/2023

Monthly Archives: October 2023

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | March 29, 2021 – April 4, 2021

March 29, 2021 Nghe các bài đọc Anh Ngữ tại đây ⇒ LISTEN PODCAST Monday of Holy Week Lectionary: 257 DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc,...

Thứ Ba, ngày 12.01 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm B | Lm. Peter...

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 63.16-17; 64.1,3-8; Thư Thứ I của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô...

Li Băng: Phép lạ Giáng sinh của bé Nabil

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 12 16, 2020 ACN phỏng vấn người sống sót sau vụ nổ Beirut 15 tháng Mười...