Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 18/09/2023

Tin xem nhiều

Chúa Nhật, Ngày 28 Tháng Năm, Lễ Thăng Thiên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Cv 1,1-11 Bài đọc 2:...

Người thanh niên được Thánh Piô Năm Dấu chữa lành

Matteo Pio Colella (T), người thanh niên được Thánh Padre Pio chữa lành. Credit: The Mystery of Padre Pio. Người thanh niên được Thánh Piô...

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 07 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng...

Thứ Tư, ngày 29.07, Thánh Marta | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Lc 10,38 Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ...

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gn 3,1-10   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Ca...