Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 11/09/2023

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng C

Giảng mỗi tuần, nhân đức lớn Được khen, phỏng mủi có trớn làm hoài Bị chê: giảng dỡ giàng dài Giả điếc phớt lờ miệt mài giảng...

Tính ưu việt của cô gái điếm

by phanxico.vn Trích sách Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin, Linh mục  Alberto Maggi (Comment lire l’ Évangile sans perdre la...

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha ở Madagascar

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha ở Madagascar ‘Những đòi hỏi Chúa Giê-su đặt ra trước chúng ta không còn là gánh nặng...

Đức Thánh Cha Phanxicô gây bất ngờ cho cha mẹ nuôi của hai đứa...

Tri Khoan chuyển ngữ Zelda Caldwell | 25/01/22 Đôi vợ chồng đã viết thư cho Đức Thánh Cha và kèm theo số điện thoại di động...

Thứ Ba, ngày 02 Tháng Bảy | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên...