Wednesday, 29/11/2023

Daily Archives: 10/09/2023

Tin xem nhiều

Ngày 10.04, Thứ Sáu Tuần Thánh | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/Kcxtsgz-VE8 Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Lời nguyện Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui...

Thứ Năm 17.08.2023 | Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ    Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc chúng...

Chúa Nhật 34 Thường Niên | Lễ Chúa Kitô Vua | Thánh Vịnh Đáp...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/3t2SLub9vUs ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy  

Thứ Ba, Ngày 13 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 87,3 Lạy Chúa,...

Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh

By phanxicovn Marguerite Bays, từ phép lạ ở Thụy Sĩ đến việc phong thánh illustre.ch, Arnaud Bédat, 2019-10-11 Một sự kiện rất hiếm: Thụy Sĩ vùng nói...