Wednesday, 29/11/2023

Monthly Archives: September 2023

Tin xem nhiều

Việc làm thường ngày của Chúa Giêsu | Chúa Nhật V Thường Niên B | Vô...

vo ha Theo điều tra dân số 2019, hơn 65% người Việt Nam sống tại nông thôn, làm nghề chống lưng cho trời, dán mặt cho đất với canh nông vi bản....

Thứ Sáu 14.10.2022 | Thánh Callistô I | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào...

Thứ Năm, ngày 09.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng...

Thứ Hai, Ngày 29 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  2 Sm 15, 13-14....

Bài giảng Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B

Tóm ý: Chiều ngày Thứ Nhất trong tuần Cửa nhà đóng kín, lòng thuần âu lo Bình an Chúa đến ban cho Dấu đinh, thương tích, nhỏ to...