Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 28/05/2023

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 30 Thường Niên | 23.10.2022 | Chúa Nhật Truyền Giáo | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

10 điểm lưu ý trong lời cầu nguyện thánh hiến của Đức Giáo hoàng

Tri Khoan chuyển ngữ Kathleen N. Hattrup 25/03/22 Lời cầu nguyện có nhiều điều để chúng ta suy niệm! Bản văn lời cầu nguyện mà Đức Thánh Cha...

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 26.04.2020 | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

A. Video Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh https://youtu.be/CGXFCVTjGhA B. Video bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh tại đây C. Lễ hàng tuần cầu cho...

Chúa Nhật 17 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 10 Tháng Chín, Chúa Nhật 23 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ed 33,7-9 Bài đọc 2: ...