Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 25/05/2023

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/d1aZWjD0HVU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

10 năm tháng đã khắc ghi Thánh Cả Giuse trong trái tim các tín...

James & Joseph Lập chuyển ngữ Lòng sùng kính Thánh Cả Giuse được các tín hữu yêu mến chỉ tương đối gần đây thôi. Dưới...

Thứ Tư, ngày 23.09 | Thánh Piô Pietrelcina | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi...

Bài giảng Lễ Đêm Giáng Sinh năm C

Ngày xưa, mừng lễ mặt trời, Công giáo rửa tội, đổi dời Giáng Sinh. Đời thường, bận bịu, linh tinh, Quên chuyện quan trọng mang rinh Chúa...

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/rixr-PP79mA ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy