Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 21/05/2023

Tin xem nhiều

Ngày 15.08, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)         Ca nhập lễ    Kh 12,1 Có điềm lớn xuất hiện trên trời:...

Nạn buôn người & Bóc lột – Những rủi ro gia tăng trong đại...

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 10 23, 2020 CHUYÊN MỤC: Nạn buôn người & Bóc lột — Những rủi ro...

Bài giảng Chúa Nhật 6 Quanh Năm C

Chúa giảng Tứ KHỔ - Tứ PHÚC Khổ là "ĐƯỢC", nhưng lúc nhúc người ham Phúc là "MẤT", lòng không kham Nghe giảng tưởng KHỔ cầm canh, Đâu...

Chúa Nhật V Mùa Chay | 26.03.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 42,1-2 Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ...
video

Thánh lễ Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/dne8X8utCLY Xem bài liên quan: Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Nhạc diễn ý...