Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 17/05/2023

Tin xem nhiều

Thứ Năm, ngày 14.01 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...

Thứ Năm 22.09.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Chúa phán: “Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong mọi...

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Pháp: Tự cung tự cấp rau sạch nhờ phương pháp thủy canh

Nhà vườn đô thị (rộng khoảng 3,5 m2) của công ty MyFood, Hội chợ Nông nghiệp Paris 2019. | RFI / Tiếng Việt Ngoài việc uu tiên tiêu...

Thứ Bảy, ngày 18.12 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Vua chúng ta là Đức Ki-tô ngự đến, Người chính là...