Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 15/05/2023

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | April 11, 2022 – April 17, 2022

April 11, 2022 LISTEN PODCAST Monday of Holy Week Lectionary: 257 Reading I Is 42:1-7 Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased, Upon...

Thứ Sáu, ngày 28.08, Thánh Augustinô, Giám mục, TsHt. | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa cho người lên tiếng giữa cộng đoàn, ban...

Chúa Nhật 5 Phục Sinh B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/sS3eCTYmWEc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba, Ngày 19 Tháng Sáu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 26,7.9 Lạy Chúa,...