Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 13/05/2023

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 26.03 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 30,10.16.18 Lạy Chúa, xin xót thương, bởi vì con lâm...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter...

CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM Sách Đệ nhị Luật 18.15-20; Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 7.32-35 và Phúc Âm Thánh Matcô 1.21-28 Tin...

Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm A

Miền Xêsa-rêa Phi-lip-phê Hỏi xem dân chúng bình phê thế nào? Mù mờ thiên hạ bảo nhau: Là Gioan Tẩy Giả chém đầu trước đây. Kẻ khác thành...

Thứ Sáu, Ngày 08 Tháng Chín, Sinh Nhật Đức trinh Nữ Ma-ri-a, Lễ Kính |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Mk 5,1-4a Hoặc:   Rm 8,28-30 Tin Mừng  ...

Thứ Sáu, ngày 11.09, LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết...