Monday, 02/10/2023

Monthly Archives: May 2023

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 29, 2018 – November 4, 2018

October 29, 2018 « October 28  |  October 30 » Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time Lectionary: 479 Reading 1 Eph 4:32–5:8 Brothers and sisters: Be kind to one another,...

Thứ Sáu 31.12, ngày thứ bảy Tuần Bát Nhật Giáng Sinh | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ :  Is 9,6 Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một...

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy, Thánh Lô Ren Xô Bơ Rin Đi Đi | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 11,10 – 12,14 Tin Mừng:...

Câu chuyện ly kỳ về việc tìm kiếm xương của Thánh Phêrô

Stephen Beale 29 tháng Mười, 2018 Alessia Giuliani | CPP O’Neill mô tả, “Khi các công nhân đào sâu hơn tìm về lịch sử của khu nghĩa...

Thứ Tư, 06.04.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 17, 48-49 Lạy Chúa Ngài giải thoát con khỏi quân...