Wednesday, 17/04/2024

Daily Archives: 13/03/2023

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 04.06.2023 | Lễ Chúa Ba Ngôi | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ Chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh...

Chúa Nhật 25 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 3 Mùa Chay B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/LEk2562lns0 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh...

Thứ Ba 30.08.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 85,3.5 Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa, vì...

Panô Chúa Nhật X Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 3, 20-35 Xa-tan đã tận số Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khí ấy, Đức Giê-su và các môn đệ...