Tuesday, 30/05/2023

Daily Archives: 12/03/2023

Tin xem nhiều

Thứ Hai 26.9.2022 | Th. Jean de Bréboeuf và Isaac Jogues | Quan thầy...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   x Ap 7,14 Chúng ta hãy hân hoan mừng lễ các...

Đức Thánh Cha Phanxicô và đài truyền thông EWTN

James Lập chuyển ngữ ĐTC Phanxicô nói chuyện với các thành viên Dòng Tên tại sứ thần Tòa thánh ở Bratislava, Slovakia, ngày 12-9-2021. Trong...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 17, 2018 – December 23, 2018

December 17, 2018 « December 16  |  December 18 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Today’s First reading from Genesis has the Israelite patriarch Jacob giving a...

Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng Sáu, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 17,1.9-10.15-22 Tin Mừng: Mt 8,1-4 Ca...

Các nhà trừ quỷ Mỹ có thể đuổi quỷ bằng tiếng Anh

by phanxicovn la-croix.com, Claire Lesegretain, 2017-10-30 Hội đồng giám mục Mỹ vừa công bố bản dịch chính thức đầu tiên bằng tiếng Anh Nghi thức công...