Wednesday, 17/04/2024

Daily Archives: 08/03/2023

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng Chín | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ: Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài...

Tại sao Thánh Padre Pio gọi Kinh Mân côi là “vũ khí”

Tri Khoan chuyển ngữ Public Domain Philip Kosloski  16/08/22 Đối với Thánh Padre Pio, chuỗi Mân Côi là “vũ khí” được sử dụng để chống lại kẻ thù...

Người mẹ của một gia đình đông con thành lập chi nhánh dòng Cát...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 6 11, 2020 Larry Peterson 09 tháng...

Chúa Nhật 29 Thường Niên | 16.10.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...

Thứ Ba 10.01.2023 | Tuần 1 Mùa Thường Niên | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...