Tuesday, 30/05/2023

Daily Archives: 07/03/2023

Tin xem nhiều

Thứ Ba 03.01.2023 | Danh Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Phil 2, 10-11 Khi nghe danh thánh Giêsu, mọi loài trên...

Thứ Bảy 01.10.2022 | Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   x Đnl 32,10-12 Chúa ấp ủ và lo dưỡng dục thánh...

Thứ năm, ngày 24 tháng tám, Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Kh 21,9b-14 Tin Mừng   Ga...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm C | Lm. Peter...

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM C Sách Ngôn Sứ Xôphônia 3.14-18; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Phillipphê 4.4-7 và Phúc Âm Thánh Luca 3.10-18 Tin...

Thứ Bảy, Ngày 28 Tháng Tư | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  1Pr 2,9 Anh em là...