Tuesday, 30/05/2023

Daily Archives: 01/03/2023

Tin xem nhiều

Những gì được gọi là phụ tích hay Á bí tích… | Sổ tay...

*** Những gì được gọi là Phụ tích hay Á bí tích trong Giáo Hội Công Giáo? Phụ tích (hay Á bí tích)  là những dấu...

Ý nghĩa của “Chuỗi Môi Côi” và “Hạt chuỗi Môi Côi” | Sổ tay...

Tuyên Trần diễn dịch Ý nghĩa của "Chuỗi Môi Côi" và "Hạt chuỗi Môi Côi" Lời nói đầu: Trước khi đọc bài nầy, các bạn có...

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/jiMV2ImLUWU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, Ngày 09 Tháng Giêng | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Is 9,2 Dân đang lần bước giữa tối tăm đã...

Thứ Tư, ngày 01 tháng Ba | Lễ Tro | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Lời Chúa trong sách ngôn...