Thursday, 23/03/2023

Daily Archives: 02/02/2023

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 03.03 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 37, 22-23 Muôn lạy Chúa xin đừng bỏ mặc, đừng...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật XVIII Thường Niên, B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba 02.08.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 69,2.6 Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con, muôn...

Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm B

Tóm ý: Ca-phar-naum khu thương mại Hưu Lễ, Chúa giảng dạy tại hội trường. Giáo huấn cao siêu khác thường Uy quyền, thẳng thắn không nhường không nương. Tà...

Thứ Tư, ngày 08 tháng 06| LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của...