Thursday, 23/03/2023

Daily Archives: 01/02/2023

Tin xem nhiều

ĐHY Parolin bình luận về Thỏa thuận giữa Tòa Thánh – nước Cộng hòa...

‘Mục tiêu của Tòa Thánh là mục tiêu mục vụ.’ 22 tháng Chín, 2018 16:21 ZENIT STAFF Ngày 22 tháng Chín, 2018, Đức Hồng y Phêrô Parolin,...

Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng Tám, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  R 1,1.3-6.14b-16.22 Tin Mừng: Mt...

Thứ Ba, Ngày 06 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ : Tv 37,22-23 Muôn lạy...

Thứ Tư, ngày 18.08 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)         Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở...

Thứ Năm, ngày 28.05, | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Dt 4,16 Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai...