Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 20/01/2023

Tin xem nhiều

Video Bài Giảng Chúa Nhật V Thường Niên, C | Lm. Peter Trần Thế...

https://youtu.be/cpf5AfpEMF8 Mời xem bài liên quan: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên, C | Lm. Peter Trần Thế Tuyên Mau Mắn Bỏ...

Thứ Tư, Ngày 15 Tháng Tám, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Kh 12,1 Có điềm lớn...

Thứ Hai 18.04.2022 | Tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ:  Xh 13,5.9 Chúa đã đưa anh em vào đất tràn trề sữa...

Chúa Nhật 3 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm A

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF   ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Quang Hoài

Quang Hoài Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An https://youtu.be/uYxMcAOk-p4 Download File PDF tại đây