Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 17/01/2023

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 15 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên, B | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/xpUPa_KW_ds Download File PDF tại đây Quang Hoài

Thánh Antôn Cả sửa lại câu chuyện những Dấu chân

Tri Khoan chuyển ngữ Tom Hoopes 17/01/22 Vị Ẩn tu Sa mạc vĩ đại đã có một ý tưởng khác về bài thơ nổi tiếng, từ thế...

Đức Gioan-Phaolô I sắp có thể được phong Đấng Đáng Kính

By phanxicovn famillechretienne.fr, 2017-08-28 Ngày 26 tháng 8-2017 nhật báo Avvenire loan tin, nhân ngày kỷ niệm thứ 39 ngày Hồng y Albino Luciani được bầu...

Thứ Bảy, Ngày 03 Tháng Sáu, Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và Các Bạn Tử Đạo, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Cv 28,16-20.30-31 Tin Mừng   Ga 21,20-25 Ca...