Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 15/01/2023

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 11 Tháng Bảy, Thánh Biển-Đức, Viện Phụ, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Tv 15,5-6 Lạy Chúa, Chúa...

Chúa Nhật 7 mùa Phục Sinh, năm A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 4, 2019 – February 10, 2019

February 4, 2019 « February 3  |  February 5 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website The first reading describes the great and inspiring faith of many in...

Panô Chúa Nhật XVIII Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Ga 6, 24-35 Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Tin Mừng Chúa Giê-su...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh, năm B

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy