Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 13/01/2023

Tin xem nhiều

Ngày 19 Tháng Tám, Chúa Nhật 20 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là...

Thứ Năm, ngày 11 Tháng Tư | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Dt 9,15 Đức Ki-tô là trung gian của giao...

Tờ chi phiếu một triệu Bảng Anh [Phần cuối] | Mark Twain | Truyện...

Nguyên tác: THE MILLION POUND BANK NOTE Tác giả: MARK TWAIN Chuyển ngữ: Scarlett Le CHƯƠNG 7: Ý TƯỞNG TRỊ GIÁ MỘT TRIỆU BẢNG ANH Khi tiệc tối kết...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Suy tôn Thánh Giá | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 24 Tháng Hai, Chúa Nhật 7 Thường Niên | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...