Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 12/01/2023

Tin xem nhiều

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật 33 Thường niên, năm A | Quang...

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/xFaJC-Cills Download bài nhạc File PDF Quang Hoài

Kim Jong-un mời Đức Phanxicô đến Bắc Hàn

by phanxicovn la-croix.com, Dorian Malovic, 2018-10-09 Ngày thứ ba 9 tháng 10, phủ Tổng thống Nam Hàn loan báo chủ tịch Kim Jong-un mong Đức Phanxicô...

Thứ Hai, ngày 19.07 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)            Ca nhập lễ:  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù...

Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo Công giáo

la-croix.com, Nicolas Senèze, Tokyo, 2019-11-24 Đức Phanxicô gặp tân Hoàng đế Naruhito, ngày thứ hai 25 tháng 11-2019. Ngày thứ hai 25 tháng 11, Đức Phanxicô...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Mười Một, Thánh Giô-sa-phát, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vì lề luật Chúa, thánh...