Sunday, 05/02/2023

Daily Archives: 10/01/2023

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm C | Lm. Peter...

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C Sách Ngôn Sứ Giêrêmia 33.14-16; Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Tessalonica 1 Tx. 3.12-4.2...

Thứ Hai, ngày 04 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì,...

Thứ Hai, Ngày 19 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Lv 19,1-2.11-18   Tin Mừng: Mt 25,31-46   Ca...

Tại sao Đức Giáo Hoàng đọc Kinh Truyền tin chung vào các Chúa nhật

Tri Khoan chuyển ngữ Tại sao Đức Giáo Hoàng đọc Kinh Truyền tin chung vào các Chúa nhật Hannah Brockhaus Vatican City, 4 tháng Một, 2022 /...

Một lời khuyên chuyên gia của vị nữ tu người Ý: Những gì bạn...

Kevin Jones Denver, Colo., 1 tháng Bảy, 2019 / 03:48 sáng (CNA). - Nạn buôn người “đang diễn ra gần chúng ta hơn chúng ta...