Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 08/01/2023

Tin xem nhiều

Vua Hêrôđê | Từ trên thánh giá nhìn xuống

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...

Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng năm A | Lm. Peter Trần Thế...

Thơ diễn ý: Gioan Tẩy Giả rao giảng: Ăn năn sám hối! Đã mãn thời kỳ. Nước Trời sẽ đến tức thì Cây không sinh trái, chặt đi...

Thứ Sáu 03.09 | Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ   Tv 36,30-31 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan...
video

Bánh Mì Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

Franc Lee https://youtu.be/FHcy_W8lTFg   Franc Lee  

Ngày 15 Tháng Mười, Chúa Nhật 28 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Is 25,6-10a   Bài đọc 2:  Pl...