Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 06/01/2023

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 2,11-19 Tin Mừng: Mt 19,16-22 Ca...

Thứ Năm 04.08.2022 | Thánh Gioan Maria Vianney | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: Ca nhập lễ   Gr 3,15 Chúa phán: “Ta sẽ cho dân Ta những mục tử như...

Thông điệp của Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn gửi người...

Tri Khoan chuyển ngữ Lễ hội Diwali được tổ chức bởi tất cả những người theo đạo Hindu và được gọi là Deepavali hay “hàng...

RIP | Bà Maria Dương Thị Xưa

CÁO PHÓ CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin: BÀ MARIA DƯƠNG THỊ XƯA Thân mẫu của 3 anh: Lê Văn Răn (P. Minh lớp 60) Lê Văn Rô...

Chúa Nhật, Ngày 04 Tháng Sáu, Lễ Hiện Xuống | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc 1:   Cv 2,1-11 Bài đọc 2: ...