Monday, 06/02/2023

Daily Archives: 02/01/2023

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 10 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : x Tv 67,8-9.20 Lạy...

Thứ Tư, ngày 23 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì...

Thứ Sáu 02.09.2022 | Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...

Chúa Nhật 28 Thường Niên | 09.10.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Thứ Bảy 30.01 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát...