Thursday, 23/03/2023

Daily Archives: 29/12/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai 13.03.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 83,3Linh hồn con khát khao mòn mỏi, mong tới...

Panô Chúa Nhật IV Thường Niên

NguoiAnGiang Tin Mừng:  Mc 1, 21-28 Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày...

Chúa Nhật 6 mùa Phục Sinh, năm A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

10 năm tháng đã khắc ghi Thánh Cả Giuse trong trái tim các tín...

James & Joseph Lập chuyển ngữ Lòng sùng kính Thánh Cả Giuse được các tín hữu yêu mến chỉ tương đối gần đây thôi. Dưới...

Thứ Ba, ngày 19 Tháng Ba, Thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ :  Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín...