Thursday, 23/03/2023

Daily Archives: 08/12/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 4 Quanh Năm C

Tăng liều thuốc ngủ thành "mê" Mê nghe Lời Chúa hết chê chỗ nào! Ai biểu ngờ nghệch nhào vào, Ông Tuyên chụp xuống bái chào đi...

Thứ Ba, ngày 04.05 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

10 bước để trở thành một người xây dựng hòa bình trong gia đình...

Aleteia - 23 tháng Chín, 2018 Một đức tổng giám mục đã từng là người đứng đầu trong tiến trình hòa bình của Colombia trình...

Thứ Sáu 18.02.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 30,3-4 Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con...

Giáo Hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức…

By phanxicovn Giáo hoàng có mang lại câu trả lời đúng cho những thách thức của quá trình phi kitô giáo của Canada không? la-croix.com,...