Saturday, 24/02/2024

Daily Archives: 06/12/2022

Tin xem nhiều

Ngày 29 Tháng Tư, Chúa Nhật 5 Phục Sinh | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 97,1-2 Hát lên mừng...

Đức Thánh Cha gửi lời Chúc Tết tới các gia đình

Vatican Tiếng Việt https://youtu.be/rZjJabr1IwA

Chúa Nhật 17 Thường Niên 24.07.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người,...

Thứ Tư, ngày 18.03 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 118,133 Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho...

Sau vụ tấn công ở Nice, lời chứng đau lòng của cha xứ nhà...

By phanxicovn lepelerin.com, Pierre Wolf-Mandroux, 2020-11-01 Vài ngày sau vụ tấn công ở vương cung thánh đường Đức Mẹ Lên Trời ở Nice, Linh mục Franklin...