Sunday, 05/02/2023

Monthly Archives: December 2022

Tin xem nhiều

Trung Hoa, gần 50.000 người được rửa tội vào Giáo hội Công giáo trong...

Viện "Faith" (Đức tin) báo cáo rằng năm ngoái hơn 48.000 người Công giáo được rửa tội. Tuy nhiên, một con số một dường...

Ngày 24 Tháng Chín, Chúa Nhật 25 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Is 55, 6-9 Bài đọc...

Thứ Sáu, ngày 12.06 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Lộ Đức: Cháy một trong những Đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của...

Posted: 16 Jul 2022 03:05 AM PDT Cháy Nhà nguyện Ánh sáng ở Thánh địa Lộ Đức, Pháp. Photo: Lourdes France Lộ Đức: Cháy một trong những...

Một số nhà thờ kính màu đẹp nhất thế giới

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 8 15, 2020 M....