Monday, 06/02/2023

Monthly Archives: November 2022

Tin xem nhiều

Ngày 17.01, Chúa Nhật 2 Thường Niên | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy...

Thứ Ba, ngày 21 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 3,25.34-43 Tin Mừng: Mt 18,21-35 Ca...

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (B) | Lm Peter Trần...

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 40.1-5.9-11; Thư Thứ II Thánh Phêrô Tông Đồ 3.8-14 và Phúc Âm Thánh Matcô 1.1-8 Tin Mừng Chúa...

Bài giảng Chúa Nhật VIII Quanh Năm A

Thiên Chúa thánh thiêng cao cả Tiền của, vật chất, là bã phù vân Không thể bày chuyện cân phân Thiên Chúa - Tiền của -  chủ...

Thứ Năm, Ngày 22 Tháng Ba| LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Dt 9,15 Đức Ki-tô là...