Saturday, 10/12/2022

Daily Archives: 24/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 21 Tháng Bảy, Thánh Lô Ren Xô Bơ Rin Đi Đi | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 11,10 – 12,14 Tin Mừng:...

Phương pháp in 3D có thể trở thành tương lai cho nhà ở xã...

Phương pháp in 3D ngày càng được phổ biến rộng rãi trên thế giới, và công nghệ này đang từng bước được hoàn thiện...

Thứ Năm, 20 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x. Is 11,1; 40,5; Lc 3,6 Từ gốc Gie-sê sẽ...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên B

1. Bài giảng dạng Video https://youtu.be/yVg0EKyeeZo Tóm ý: Trước khi được nhấc lên trời Tập họp môn đệ ban lời thực thi: Tất cả đều phải ra đi Tin Mừng...

Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng Chín, Kính Đức Trinh Nữ Vương| Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Tm 6,13-16 Tin Mừng: Lc...