Thursday, 22/09/2022

Daily Archives: 22/09/2022

Tin xem nhiều

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

‘Thật là không thực tế nếu làm ra vẻ yêu thương tha nhân nhưng lại không yêu mến Thiên Chúa, và cũng thật là...

Thứ Sáu, ngày 11.09, LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 118,137.124 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết...

Thứ Ba, Ngày 23 Tháng Mười | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ :  Tv 16,6.8 Con kêu...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 16 Thường Niên, C | Nhóm Thánh...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Ed 18,21-28   Tin Mừng: Mt 5,20-26   Ca...