Thursday, 22/09/2022

Daily Archives: 21/09/2022

Tin xem nhiều

Ngày 20 Tháng Một, Chúa Nhật 2 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  TV 65, 4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ...

Thứ Tư, ngày 27 Tháng Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, con tin cậy vào tình...

Đức Thánh Cha tiếp đội cảnh binh ‘Carabinieri’ trong Vatican

Ngài khen ngợi ‘luôn kiên nhẫn sẵn sàng’ 17 tháng Mười, 2020 15:38 ZENIT STAFF Ngày 17 tháng Mười, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đội...

Thứ Hai, ngày 23.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Is 9,6; Tv 71,17 Một trẻ thơ sẽ chào đời...

Thứ Sáu, 29.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 84,9 Điều Chúa phán là lời chúc bình an...