Wednesday, 27/09/2023

Daily Archives: 21/09/2022

Tin xem nhiều

Rước Chúa Giêsu vào nhà ăn Tết | Xuân Nhâm Dần 2022 | Vo...

vo ha Xin lý lẽ đôi dòng. Chúa nhật nầy 30.01.22, theo Lịch Phụng Vụ Thánh, là Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên chu kỳ năm C. Bài đọc...

Thứ Bảy 25.09 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta, trong...

Thứ Hai, ngày 01 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ:  Tv 30,7-8 Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng...

Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXX Quanh Năm, A | Quang...

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài. Trình bày: Bá Hiếu | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/mtfRcHIZvRQ Download File PDF tại đây Quang Hoài

Thứ Tư, ngày 20.01 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)    Ca nhập lễ: Tv 65,4 Lạy Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn...