Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 20/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Sáu 01.04.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ: Tv 53,3-4 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,...

Thứ Bảy 19.02.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ: Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,...

Thứ Ba, Ngày 22 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 12,6 Lạy Chúa, con...

Thứ Hai 02.05.2022 | Thánh Athanasiô | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Ed 34,11.23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của...

Mão Gai của Đức Kitô vượt qua chiến tranh, cách mạng và hỏa hoạn...

P Deliss | Godong Lucien de Guise 10 tháng Tư, 2020 Những cây gai đã được xác minh lấy từ thánh tích cực thánh của Khổ hình...