Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 17/09/2022

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Pharisêu châm chọc Chúa rằng: Người gì tiếp đón mấy thằng tội nhân. Lại còn nhậu nhẹt cận than, Làm như không biết phải chăng...

Thứ Hai 17.01.2022 Thánh Antôn, Tu Viện Trưởng | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ:  Tv 91,13-14 Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi...

“Phép lạ Argentina đầu tiên”, chìa khóa để tiến hành việc phong chân phước...

by Phanxicovn “Giáo hoàng mỉm cười” tại chức 33 ngày năm 1978, sẽ được Đức Phanxicô phong chân phước ở Vatican; nhờ lời cầu bàu...

Thứ Ba, ngày 10.03 | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 12,4-5 Xin Chúa tỏ ánh sáng cho mắt con rạng...

Thứ Hai, ngày 20.4 | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...