Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 14/09/2022

Tin xem nhiều

Tân linh mục Johannes de Habsbourg-Lorraine, hoàng gia Áo sẽ đồng tế với Đức...

Linh mục Didier Berthod và Johannes d’Autriche trong ngày chịu chức.  fr.aleteia, Vianney de Villaret, 2018-06-18 Tân linh mục Johannes de Habsbourg-Lorraine vừa được chịu chức...

Thứ Tư, ngày 10 Tháng Tư | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 17, 48-49 Lạy Chúa Ngài giải thoát...

Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Chay tịnh lâu, Chúa thấy đói Ma quỉ đến gần dỡ thói điêu ngoa: Chỉ cần một câu phán ra Đá cuội thành bánh! Hoan ca thoả...

Thứ Tư, ngày 16.12 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  x Kb 2,3; 1Cr 4,5 Chúa sẽ đến, Người không trì...

Ngày 16 Tháng Chín, Chúa Nhật 24 Thường Niên | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  cf Hc 36,18 Lạy Chúa,...