Tuesday, 28/11/2023

Daily Archives: 13/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Bảy 22.04.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  1 Pr 2,9 Anh em là dân riêng của Thiên Chúa, hãy...

Thứ Năm, Ngày 20 Tháng Chín, Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn, Tử...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Vì Đức Ki-tô, máu các...

Bài giảng Lễ Thánh Giuse Thợ, ngày 1 tháng 5 | James & Joseph...

James & Joseph Lập chuyển ngữ Download File PDF

Thứ Tư, ngày 02.06 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 24,16.18 Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương...

Thứ Ba, ngày 28.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 67,6-7.36 Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người, kẻ cô...