Tuesday, 20/09/2022

Daily Archives: 09/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng Tám, Thánh Âu-tinh, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Ga 4,7-16 Tin Mừng  ...

Một thánh lễ đen vô tận

By Phanxicovn lavie.fr, Jean-Pierre Denis, Giám đốc biên tập báo La Vie, 2019-04-22 Sự tương phản thì quá lớn giữa sự thờ ơ dửng dưng của...

Thứ tư, ngày 26 tháng tư, | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 5,17-26 Tin Mừng   Ga 3,16-21 Ca...

Đức Giám mục làm phép trừ quỷ cho toàn thành phố…

ChurchPOP Editor 10 tháng Bảy, 2019 Chà! Thật đáng kinh ngạc! Giáo phận Buenaventura, Colombia Đức Giám mục Rubén Darío Jaramillo Montoya sẽ thực hiện nghi thức...

Chúa Nhật 25 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/p_luOVk__Q8 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy