Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 06/09/2022

Tin xem nhiều

Hồng y Czerny về lại Rôma, hồng y Krajewski còn ở lại Ukraine

by Phanxicovn cath.ch, I.Media, 2022-03-11 Hồng y Michael Czerny, Thứ trưởng lâm thời Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện | © Juan della...

Thứ Sáu 22.10, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ:  Chúa đã chọn người làm thượng tế, và mở...

Được Mời Dự Tiệc Cưới Hoàng Tử | Vô Hạ | Chúa Nhật 28...

vô hạ Ba nhu cầu căn bản cần phải có của con người tại thế giới nầy là ăn ở mặc, trong đó ăn là...

Viếng Vương cung Thánh đường Th. Sylvester và Th. Martin ai Monti | Tri...

Vương cung Thánh đường Thánh Sylvester và Thánh Martin ai Monti thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto - Bộ Nội vụ Ý.” Marinella Bandini...