Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 04/09/2022

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 15, 2019 – April 21, 2019

April 15, 2019 « April 14  |  April 16 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday of Holy Week Isaiah foretells the coming of...

Thứ Năm 25.08.2022 | Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 85,1-3 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời...

Câu chuyện của hai nhà thờ ở Canterbury | Tri Khoan chuyển ngữ

Tri Khoan chuyển ngữ Lucien de Guise | 16/08/21 Một tòa là nhà thờ chính tòa lớn nhất ở Anh, bị xóa sạch các thánh tích...

Cơ cấu phẩm trật Giáo Hội Công Giáo | Kiến thức Công Giáo số...

Giáo Hội địa phương và quyền bính (Particular Churches and the authority constituted within them) Trong một quốc gia luôn có những tổ chức của Giáo...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên, B | Quang Hoài

Quang Hoài https://youtu.be/tG4e1W0FSCY Download File PDF tại đây