Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 02/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Hai 03 tháng Một, Danh Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)       Ca nhập lễ: Phil 2, 10-11 Khi nghe damh thanh Giêsu, mọi loài trên...

Thứ Năm, Ngày 19 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 16,15 Phần con...

Daily Readings Audio | October 04, 2021 – October 10, 2021

October 4, 2021 Readings for the Memorial of Saint Francis of Assisi, religious LISTEN PODCAST Memorial of Saint Francis of Assisi Lectionary: 461 Reading I Jon 1:1–2:1-2, 11 This is the...

Thứ Năm, ngày 05 Tháng Chín, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc...

Thứ Hai, Ngày 14 Tháng Tám, Thánh Mác-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Đnl 10, 12-22 Tin Mừng: Mt...