Wednesday, 21/09/2022

Daily Archives: 01/09/2022

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 28 Tháng Tám, Thánh Âu-tinh, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    Hc 15,5 Chúa cho người...

Thứ Tư, ngày 19.08 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 83,10-11 Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin...

Thứ Bảy, ngày 21.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ x. Is 7,14; 8,10 Chúa là Đấng hiển trị gần đến,...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 8, 2018 – October 14, 2018

October 8, 2018 « October 7  |  October 9 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website ooo Saint Paul explains that the Gospel he preaches is the true Gospel...

Thứ Ba, ngày 23.03 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 26,14 Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can...