Thursday, 29/09/2022

Daily Archives: 12/08/2022

Tin xem nhiều

Các nhà thờ đặt tên Thánh Giuse trên toàn thế giới | Tri Khoan

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 1 21, 2021 John Burger 17/01/21 Các giáo xứ thường khẩn xin sự hộ thủ của...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Sáu | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 1,1-7 Tin Mừng: Mt...

Thứ Sáu, ngày 18.06 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 26,7.9 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa....

Thứ Ba 01.03.2022 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo...

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B

Tóm ý: Tôi không là Đấng Ki-tô Không là Êlia! xưng hô danh hiệu. Không là tiên tri kỳ diệu Chỉ là tiếng kêu âm điệu gọi mời: Sửa...