Thursday, 29/09/2022

Daily Archives: 10/08/2022

Tin xem nhiều

Tổng Trấn Philatô | Từ trên thánh giá nhìn xuống

Cha Carôlô Hồ Bặc Xái biên soạn dịp mừng 40 năm linh mục 8.8.2016 Tông đồ Phêrô Gioan và các tông đồ khác Giuđa ...

Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

Cáo Thỉnh Viên và Phó Cáo Thỉnh Viên: Cáo thỉnh viên: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Phó Cáo thỉnh viên: Lm. Dương Hữu Nhân - trong...

Thứ Năm, ngày 26.03 | LCTL năm A

https://youtu.be/xr-tqLiKYvI Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm B

Tóm ý: Ca-phar-naum khu thương mại Hưu Lễ, Chúa giảng dạy tại hội trường. Giáo huấn cao siêu khác thường Uy quyền, thẳng thắn không nhường không nương. Tà...

Thứ Tư, Ngày 07 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 118,133 Lạy Chúa, theo...