Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 09/08/2022

Tin xem nhiều

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Sách Đệ Nhị Luật 4.32-34.39-40; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 8.14-17 và Phúc Âm Thánh Matthêô 28.16-20 Bài trích Phúc Âm...

Thứ Ba 30.05.2023 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ:  Tv 17, 19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo...

Thứ Ba, ngày 10.03 | LCTTL năm A  

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 12,4-5 Xin Chúa tỏ ánh sáng cho mắt con rạng...

Bạn có biết tiền polymer chúng ta vẫn dùng “bẩn” đến mức nào?

Thử nghiệm gần đây của một nhà khoa học Singapore cho thấy, số lượng vi khuẩn trên tiền là “cực khủng”. Nghiên cứu lượng vi...

Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 26 Thường Niên A | Nhóm Thánh...

Nhóm Thánh Vịnh NaUy Lời dẫn Chúa Nhật 26A Mùa Thường Niên 2023 – TV 24 Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua lòng thương xót...