Thursday, 29/09/2022

Daily Archives: 09/08/2022

Tin xem nhiều

Mời kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

NguoiAnGiang Kính mời: Quí Cha, quí bà con thân quen, bạn bè quen biết gần xa… đến dự lễ và cầu nguyện cho Cha Tuyên...

Ngày 21.11, Chúa Nhật 34 Thường Niên, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Kh 5,12; 1,6 Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng...

Thứ Ba, ngày 12.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai...

Thứ Hai, ngày 28 tháng 2 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 17,19-20 Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo...

Daily Readings Audio | November 01, 2021 – November 07, 2021

November 1, 2021 LISTEN PODCAST Solemnity of All Saints Lectionary: 667 Reading I Rv 7:2-4, 9-14 I, John, saw another angel come up from the East, holding the seal of the...