Monday, 02/10/2023

Daily Archives: 01/08/2022

Tin xem nhiều

Thứ Tư 07.06.2023 | Kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn ngoan...

Đặc san Cha Diệp Nam Úc [phần 4]

Kỷ niệm Lễ Giỗ Cha PX. Trương Bửu Diệp lần 74 – Nam Úc ...

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM https://youtu.be/Yv2I33nw8LI Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài Nghe nhạc và Download File MP3 | File PDF PANÔ CHÚA NHẬT PHỤC...

Thứ Năm 08.12.2022 | Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Is 61,10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ...

Công bố Logo Năm Thánh 2025 thắng cuộc sau cuộc thi toàn cầu.

Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, tổng trường Bộ Tái Truyền giảng Tin mừng, trình bày logo Năm Thánh 2025, ngày 28 tháng Sáu,...