Wednesday, 21/09/2022

Monthly Archives: August 2022

Tin xem nhiều

Lễ Giỗ Cha PX Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy ngày 11-12.3.2012

BÀI GIẢNG CỦA ĐC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP (2 V 5, 1-15a; Kh 21, 1-7; Lc 4, 24-30) ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 22, 2019 – April 28, 2019

April 22, 2019 « April 21  |  April 23 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Monday within the octave of Easter At Pentecost, Peter...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | June 24, 2019 – June 30, 2019

June 24, 2019 « June 23  |  June 25 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây The Nativity of Saint John the Baptist In...

Thứ Sáu, ngày 07.02, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn...

Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ: Tv 53,3-4 Lạy Thiên Chúa,...